Protokoll utskottssammanträde 2005/06:17

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:17

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17

 

DATUM

Torsdagen den 16 mars 2006

TID

10.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Uppvaktning av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen rörande proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning

 

Per-Åke Eriksson, vd och Rune Thomsson, chefsjurist från Fastighetsägarna samt Barbro Engman, ordförande och Pär Svanberg, bostadspolitisk chef från Hyresgästföreningen uppvaktade utskottet med anledning av förslagen om reformerad hyressättning i proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2005/06:16.

 

§ 3

Föredragning av motioner om bostadsförsörjningsfrågor

Utskottet behandlade motionerna 2005/06:Bo206, 2005/06:Bo209, 2005/06:Bo214, 2005/06:Bo218, 2005/06:Bo230, 2005/06:Bo242, 2005/06:Bo249, 2005/06:Bo250, 2005/06:Bo255, 2005/06:Bo261, 2005/06:Bo274, 2005/06:Bo276, 2005/06:Bo290, 2005/06:Bo298, 2005/06:Bo300, 2005/06:Bo301, 2005/06:Bo314, 2005/06:Bo315, 2005/06:Bo327, 2005/06:Bo335, 2005/06:Fi318, 2005/06:L372, 2005/06:Sf336, 2005/06:N381 och 2005/06:N443 från den allmänna motionstiden år 2006.

Utskottet bordlade ärendet.

§ 4

Fråga om deltagande i en förberedande parlamentariker-konferens om Habitat i Haag den 12-13 maj 2006

Utskottet beslutade att inte skicka någon representant till konferensen.

§ 5

Vårfest i BoU

Utskottet beslutade att hålla en vårfest för ledamöter och tjänstemän i bostadsutskottet tisdagen den 2 maj.


 

§ 6

Information om INSPIRE-konferensen

 

Kanslichefen informerade utskottet om anmälningsläget m.m. inför INSPIRE-konferensen.

 

§ 7

Besök av det slovakiska utskottet för offentlig förvaltning

 

Utskottet beslutade att tre ledamöter skall delta i mötet onsdagen den 5 april med det slovakiska utskottet för offentlig förvaltning.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde, om inte annat meddelas, äger rum torsdagen den 23 mars.

 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Owe Hellberg

 

 

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:17

 

§

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.