Protokoll utskottssammanträde 2005/06:17

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:17

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17

 

DATUM

Tisdagen den 24 januari 2006

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny byråassistent

 

Ordföranden hälsade Virpi Torkkola välkommen som byråassistent i utskottet fr.o.m. den 1 februari 2006.

 

§ 2

Välkommen

 

Ordföranden hälsade Peter Althin (kd) välkommen som suppleant i utskottet.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 17 och 19 januari 2006 justerades.

 

§ 4

Europadagen

 

Bitr. kanslichefen anmälde utsänd promemoria ”Europadagen år 2006 i riksdagen”.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

 

Konferens om subsidiariet i London

 

Bitr. kanslichefen anmälde utsänd promemoria ”Minnesanteckningar från den andra konferensen om subsidiariet i London den 29 november 2005”.

 

§ 6

 

Delegation från Ukraina

 

Bitr. kanslichefen meddelade att en delegation från Ukraina besöker riksdagen fredagen den 24 februari 2006.

 

§ 7

 

KU16 Säkerhetsskydd m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2005/06:RS1 Säkerhetsskydd m.m. jämte motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

KU15 Författningsfrågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om författningsfrågor. Till betänkandet har fogats motion 2005/06:K445 yrkande 3.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

KU25 Regional demokrati

 

Utskottet behandlade motionerna 2005/06:K207, K220 yrkandena 1-2, K279 yrkandena 1-3, K325, K402 yrkandena 1-4, K403, K417, K422, K445 yrkandena 1, 2,5, 7-9, N304 yrkande 1, N380 yrkande 7, N439 yrkande 10, N474 yrkande 2 och A309 yrkande 3 från allmänna motionstiden 2005 om regional demokrati.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-01-17

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:17

 

§ 1-6

§ 7

§ 8-9

§10

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp) tjl 1/12-28/2

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

o

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Gustafsson (fp) 1/12-28/2

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.