Protokoll utskottssammanträde 2005/06:18

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:18

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18

 

DATUM

2006-03-23

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Jörgen Mark-Nielsen, SABO, uppvaktade utskottet med anledning av förslagen om reformerad hyressättning i proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning.

 

§ 2

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2005/06:17.

 

§ 3

Föredragning

Föredrogs remissyttranden över Riksdagskommitténs förslag Riksdagen i en ny tid.

 

§ 4

Justering av yttrande 2005/06:BoU4 Riksdagen i en ny tid

Utskottet justerade yttrande 2005/06:BoU4y.

Avvikande mening anmäldes av m-ledamöterna.

 

§ 5

Föredragning

Föredrogs förslag i proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning jämte följdmotionerna 2005/06:Bo11–14, samt motionerna 2005/06:Bo214 yrkande 9, Bo242 yrkande 6, Bo276 yrkande 4, Bo298 yrkande 19, Bo335 yrkandena 5 och 6 och Bo338 yrkandena 11 och 12, från den allmänna motionstiden 2005.

Utskottet bordlade ärendet.

 


 

§ 6

Delegater till Interparlamentarisk EU-konferens om INSPIRE-direktivet

Utskottet beslutade utse utskottets förste vice ordförande Owe Hellberg (v), andre vice ordförande Anders Ygeman (s) samt ledamoten Ewa Thalén Finné (m) till delegater vid EU-konferensen i Gävle den 2-4 april.

 

§ 7

Partigruppsmöten under EU-konferensen om INSPIRE-direktivet

Kanslichefen redogjorde för formerna för de partigruppsmöten som kommer att anordnas under konferensen.

 

§ 8

Information om INSPIRE-direktivet

Kanslichefen meddelade att Margareta Lindquist, Lantmäteriverket och Monica Lagerqvist Nilsson, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet kommer att lämna information om INSPIRE-direktivet m.m. vid sammanträdet den 28 mars.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:18

 

§§ 1-8

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.