Protokoll utskottssammanträde 2005/06:19

Trafikutskottets protokoll 2005/06:19

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19

 

DATUM

2006-02-21

TID

Kl. 11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll 2005/06:18 från den 14 februari 2006.

 

§ 2

Uppföljning av övergivna fordon

 

Utskottet ställer sig bakom uppdragsbeställning till Riksdagens utredningstjänst att genomföra ett uppföljningsprojekt av frågor om övergivna fordon.

 

§ 3

Väg- och fordonsfrågor

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU8 Väg- och fordonsfrågor jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU8.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU8 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

  1. Tung vägtrafik (punkt 4) av v-, mp- och – ledamöterna.
  2. Fordonsregler och fordonshobby (punkt 9) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
  3. Fordonsreglering (punkt 11) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
  4. Chiptrimning och miljökonvertering (punkt 13) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
  5. Uppgiftslämning från bilregistret (punkt 15) av m- och c-ledamöterna.
  6. EU-mopeder (punkt 16) av m-ledamöterna.
  7. Trafiksignaler (punkt 19) av m-ledamöterna.
  8. Vägvisning (punkt 22) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

 

1.      Vägtrafikbuller (punkt 3) av fp- och kd-ledamöterna.

2.      Övergivna fordon (punkt 8) av fp-ledamoten.

3.      EU-mopeder (punkt 16) av kd-ledamoten.

4.      Parkeringsfrågor (punkt 20) av fp-ledamoten.

5.      Vägmärken och jämställdhet (punkt 21) av v-, mp- och – ledamöterna.

 

 

§ 4

Luftfartsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Offentlig utfrågning

 

Utskottet behandlar preliminärt program för den offentliga utfrågningen om luftfartsfrågor torsdagen den 9 mars 2006.

 

 

§ 6

Ordförandekonferensen

 

Förste vice ordföranden Carina Moberg informerar från ordförandekonferensen den 15 februari 2006.

 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls till utskottet inkomna EU-dokument se bilaga 2.

 

§ 7

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

§ 8

 

Nästkommande sammanträden

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 23 februari 2006 kl. 09.00 och påföljande

sammanträde tisdagen den 7 mars 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras

2006-03-07

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:19

 

§ 1-3

§ 4

§5-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.