Protokoll utskottssammanträde 2005/06:19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:19

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19

 

DATUM

2006-03-09

TID

09.00-10.05

10.20-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

Offentlig utfrågning

 

Utskottet håller en offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader.

 

Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 14 mars 2006

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:19

 

§

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Edlind-Friberg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

                                 Bilaga 2

                                 till protokoll

                                 2005/06:19

 

 

 

Offentlig utfrågning om arbetsgivares medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader

 

Torsdagen den 9 mars 2006 kl. 09.00 – 11.30 i andrakammarsalen, Riksdagshuset östra

 

 

PROGRAM

 

Reformen om arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar har varit i kraft sedan den 1 januari 2005. Utfrågningen utgör ett första led i socialförsäkringsutskottets uppföljning av reformen.

 

 

Inledning

 

Socialförsäkringsutskottets ordförande Tomas Eneroth (s)

 

 

Anföranden

 

Statssekreterare Anders Teljebäck, Näringsdepartementet

 

Generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan

 

 

Utfrågning

 

Utskottsledamöterna ställer frågor till inledningstalarna och övriga inbjudna.

 

 

Avslutning


 

                                 Bilaga 3

                                 till protokoll

                                 2005/06:19

 

 

 

Anmälda deltagare till

offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader

Torsdagen den 9 mars 2006 kl. 9.00

 

Inledningstalare

 

Statssekreterare Anders Teljebäck, Näringsdepartementet

 

Generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan

 

 

Försäkringskassan

Stig Orustfjord

Bertil Thorslund

 

Arbetsmiljöverket

Kenth Pettersson

 

Arbetslivsinstitutet

Staffan Marklund

 

Statens Folkhälsoinstitut

Mats Bjurvald

 

Sveriges Läkarförbund

Catarina Andersson Forsman

Susann Asplund Johansson

 

Svenska Företagsläkarföreningen

Johnny Johnsson

 

Sveriges Kommuner och Landsting

Annelie Löfqvist

Örjan Lutz

 

Arbetsgivarverket

Elisabet Sundén Ingeström

 

Svenskt Näringsliv

Anastasia Georgiadou

Ulla Hamilton

P-O Adérian

Hans Gidhagen


 

Företagarna

Johan Kreicbergs

Jens Karlsson

 

Landsorganisationen (LO)

Ellen Nygren

 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Alicia Lykke

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)

Harald Mårtensson

Marie-Louise Strömgren

 

AFA Försäkring

Lars Baltzari

 

Handikappförbundens samarbetsorgan

David Magnusson

 

De Handikappades Riksförbund

Karin Westlund

 

Handikappombudsmannen

Lars Lööw

Torbjörn Andersson

 

Reumatikerförbundet

Anne Carlsson

 

Socialdepartementet

Bengt Sibbmark

Leif Westerlind

 

Näringsdepartementet

Marie Åkhagen

Filip Olma

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.