Protokoll utskottssammanträde 2005/06:1

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:1

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1

 

Datum

2005-09-14

Tid

15.40–15.50

Närvarande

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Seminarium av Värnpliktsrådet och försvarsutskottet

Beslutas att ett attitydseminarium ska genomföras tillsammans med Värnpliktsrådet fredagen den 14 oktober 2005 i förstakammarsalen. Beslutas att Tone Tingsgård är utskottets kontaktperson.

 

§ 3

Höstsymposium av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och försvarsutskottet

Beslutas att ett höstsymposium om framtida vägvalsfrågor för Försvarsmakten ska genomföras tillsammans med Kungl. Krigsvetenskapsakademien onsdagen den 26 oktober 2005 i förstakammarsalen kl. 13.00–17.00.

Beslutas att Eskil Erlandsson är utskottets kontaktperson.

 

§ 4

Sammanträdesplanering m.m. för höstterminen 2005

Beslutas att Försvarshögskolan återkommer med förslag till ny tidpunkt för träff med delegationen från utskottet.

 

I övrigt läggs den av kansliet föreslagna sammanträdes- och arbets-planen till huvudsaklig grund för utskottets arbete under hösten.

 

Önskemål framförs om redovisning för utskottet om EU:s Battle Group, av Allan Widman (fp) och Else-Marie Lindgren (kd), och JAS-systemets framtid av Allan Widman (fp).

 

§ 5

Övriga frågor

Tone Tingsgård (s) aviserar ett seminarium med Riksförbundet Sveriges lottakårer under januari-februari 2006.

 

§ 6

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.


 

 

Vid protokollet

 

 

 

 Satu Saariniemi

 

 

 

Justeras 2005-10-11

 

 

 

 Eskil Erlandsson

 


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:1

 

§ 1-6

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

Eskil Erlandsson (c), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp) 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.