Protokoll utskottssammanträde 2005/06:20

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:20

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20

 

DATUM

Onsdagen den 8 februari 2006

TID

08.00-08.25

08.55-09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdena den 31 januari och 2 februari 2006 justerades.

 

§ 2

Hänvisning av motioner

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av:

 

 Framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en tyd tid

 

-          2005/06:K4 av Carl B Hamilton (fp)

-          2005/06:K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

-          2005/06:K6 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v)

-          2005/06:K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

-          2005/06:K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

-          2005/06:K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

-          2005/06:K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

 

Skrivelse 2005/06:66 Digital distribution av ljudradio

 

-          2005/06:K11 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

-          2005/06:K12 av Birgitta Sellén (c).

 

§ 3

Nyinsatt sammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde onsdagen den 19 april kl. 09.00–12.00.

 

§ 4

Justering av KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om tryck- och yttrandefrihetsfrågor, m.m.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU14 justerades.

 

Reservationer anmäldes av (fp) (kd), (v), (c) och (mp).

 

Särskilt yttrande anmäldes av (kd).

 

§ 5

 

KU7 Statlig förvaltning m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om statlig förvaltning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

KU18 Trossamfund m.m.

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om trossamfund m.m.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Bordläggning

 

Utskottet bordlade på föredragningslistan upptaget ärende om Europadagen.

 

§ 8

 

Övrigt ärende. Nyinsatt sammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde onsdagen den 15 februari 2006 kl. 08.00–09.00.

 

 

Vid protokollet

Justeras

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-01-17

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:20

 

§§ 1-4

§§ 5-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp) tjl 1/12-28/2

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Gustafsson (fp) 1/12-28/2

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.