Protokoll utskottssammanträde 2005/06:20

Lagutskottets protokoll 2005/06:20

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20

 

DATUM

2006-03-23

TID

kl. 09.30-10.20

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 16 mars 2006.

 

 

§ 2

Vissa konsumentfrågor

 

Fortsatt behandling av motioner om vissa konsumentfrågor.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU20, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet samt särskilda yttranden av ledamöterna från Vänsterpartiet och Centerpartiet.

 

 

§ 3

Fastighetsmäklare

 

Fortsatt behandling av motioner om fastighetsmäklare.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU21, vilket härefter justeras.

 

Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet samt ett särskilt yttrande av ledamoten från Kristdemokraterna.

 

 

§ 4

Yttrande till KU

 

Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

jämte motioner.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2005/06:LU1y, vilket härefter justeras.

 

§ 5

Förstärkt skydd för franchisetagare

 

Föredras proposition 2005/06:98 om förstärkt skydd för franchisetagare och de med anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:

L5 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)

samt motionerna väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:

L303 av Anita Jönsson och Bo Bernhardsson (s)

Skyddsregler för franchisetagare

L314 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Franchising

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäls en inkommen skrivelse från Jan Olsson, Stockholm.

 

Utskottet beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 7

Skrivelse med anledning av proposition 2005/06:96

 

Behandlas en från Edita Publishing AB inkommen skrivelse med begäran om uppvaktning rörande proposition 2005/06:96 om elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

 

Utskottet beslutar att inte lämna bolaget begärt företräde.

 

 

§ 8

Nästkommande sammanträden

 

Erinras om att en offentlig utfrågning om ny skuldsaneringslag skall äga rum tisdagen den 28 mars 2006 kl. 09.30 i förstakammarsalen samt beslutas att nästkommande sammanträde skall äga rum torsdagen den 30 mars 2006 kl. 09.30.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

JUSTERAT

den 30 mars 2006

 

 

Hana Svecova

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:20

 

 

  §§

 1-8

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.