Protokoll utskottssammanträde 2005/06:20

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:20

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20

 

DATUM

2006-03-30

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokollen 2005/06:18 och 19.

 

§ 2

Justering av betänkande 2005/06:BoU8 Allmänna vattentjänster

Utskottet justerade betänkande 2005/06:BoU8

Reservationer anmäldes beträffande

– kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster av m- och fp-ledamöterna,

– undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen av m-ledamöterna samt

– kompletteringar till va-lagstiftningen av m- och fp-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes beträffande kommunalt ansvar för allmänna vattentjänster av kd-ledamoten.

 

§ 3

Arbetet i utskottet under återstoden av våren 2005

Kanslichefen informerade om arbetet i utskottet under återstoden av våren 2006.

Utskottet beslutade att arbeta enligt en vid sammanträdet framlagd promemoria (bilaga 2).

 

§ 4

Information om INSPIRE-konferensen

Kanslichefen informerade om den förestående INSPIRE-konferensen.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:20

 

§§ 1-4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

2006-03-30

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:20

 

 

PM

2006-03-29

 

Arbetet i bostadsutskottet under slutet av våren 2006

 

 

 

 

När nu den sista dagen för avlämnande av propositioner som måste behandlas under återstoden av riksmötet passerats har en tidsplan upprättats för arbetet i bostadsutskottet under återstoden av våren 2006. När det gäller tiderna för kammarbehandlingen är dessa ännu inte fastlagda för tiden efter den 24 maj. Det finns alltså en viss osäkerhet i kammarens planering efter denna tidpunkt.

 

Utskottets sammanträden m.m.

Söndag 2 – tisdag 4 april       Konferens om INSPIRE för de nationella parlamenten inom EU

Onsdag 5 april                     Kl. 12.00 – 14.00 tillsammans med KU och FiU möte med utskottet för offentlig förvaltning i Slovakiens parlament (3 representanter från BoU deltar)

Torsdag 6 april                     Utskottssammanträde (föredragning av förslag om naturresursfrågor och vattenrätt m.m.)

Vecka 15 (10 – 14 april) är plenifri

Torsdag 20 april            Utskottssammanträde (justering av betänkandena

                                  BoU11 Naturresursfrågor och vattenrätt och

                                  BoU12 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.)

Kammarbehandling av betänkande

BoU8 Allmänna vattentjänster

Tisdag 25 april              Utskottssammanträde (föredragningar m.m.)

Torsdag 27 april            Kammarbehandling av betänkande BoU12

Tisdag 2 maj                 Utskottssammanträde (justering av betänkande

                                          BoU10 Reformerad hyressättning samt

uppvaktningar om förslaget till nationellt program för energieffektivisering m.m.)

Onsdag 3 maj                      Kammarbehandling av betänkande BoU11

Torsdag 4 maj               Utskottssammanträde (föredragning av förslag om ett nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande m.m.)

Tisdag 9 maj                        Utskottssammanträde (föredragning m.m.)

Onsdag 10 maj                    Kammarbehandling av betänkande BoU10

Torsdag 11 maj                    Utskottssammanträde (föredragningar m.m.) 

Tisdag 16 maj                      Utskottssammanträde (föredragning m.m.)

Torsdag 18 maj             Utskottssammanträde (justering av betänkande

                                          BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande m.m.)

Vecka 21 (22-26 maj) är plenifri

Torsdag 1 juni               Kammarbehandling av betänkande BoU9

 

 

Studieresor m.m.

Tisdag 25  april 

Kvällen  Sammanträffande med Sveriges Byggindustrier 

Onsdag 26 april

Kvällen  Sammanträffande med Fastighetsägarna (information följt av en måltid)

Tisdag 2 maj

Kvällen  Vår- och avslutningsfest

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.