Protokoll utskottssammanträde 2005/06:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21

 

DATUM

2006-03-16

TID

09.00-09.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:20.

 

§ 2

Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU9 justeras.

 

Reservationer anmäls och godkänns av m-, fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU8 justeras.

 

Reservationer anmäls av m-, fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

Särskilda yttranden anmäls av fp-, v- och mp-ledamöterna.

 

Utskottet beslutar att reservationerna och de särskilda yttrandena skall vara avlämnade senast under fredagen den 17 mars 2006.

 


 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Anmäls handlingar från Utrikesdepartementet om regionala skyddsprogram i EU:s regi.

 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 21 mars 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras 2006-03-21

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:21

 

§ 1-2

§ 3-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.