Protokoll utskottssammanträde 2005/06:22

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:22

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22

 

DATUM

2006-04-20

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2005/06:21.

 

§ 2

Beslut 2005/06:BoU11

Föredrogs utkast till betänkande 2005/06:BoU11 Naturresursfrågor och vattenrätt.

Reservationer anmäldes beträffande

        lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna avseende motiveringen

        ansvaret för uttjänta vindkraftverk av m- och fp-ledamöterna

        krav avseende vindkraftsutbyggnad, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna avseende motiveringen

        åtgärder som påskyndar vindkraftsutbyggnaden, dels av m-ledamöterna avseende motiveringen, dels av fp-ledamöterna avseende motiveringen samt av mp-ledamoten

        omprövning av vattendomar, dels av v-, c- och mp-ledamöterna, dels av m-ledamöterna och dels av kd-ledamoten

        åtgärder till förmån för fiske av s-ledamöterna

        muddring av m-ledamöterna

        nationalstadsparken, dels av c-ledamoten, dels av mp-ledamoten

        vattenförsörjning som riksintresse av kd- och c-ledamöterna

        betesrätt vid fäbodbruk av fp-, kd-, v- och c-ledamöterna

Särskilda yttranden anmäldes beträffande

        yrkesfiskets intressen av kd-ledamoten

        nationalstadsparken och

        ny nationalstadspark av fp-ledamöterna.

Utskottet justerade betänkandet.

 


 

§ 3

Beslut 2005/06:BoU12

Föredrogs utkast till betänkande 2005/06:BoU12 Bostadsförsörjningsfrågor.

Reservationer anmäldes beträffande

        upphävande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

        kommunal bostadsförmedling, dels av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna avseende motiveringen, dels av v-ledamöterna och dels av mp-ledamoten,

        boende för våldsutsatta kvinnor av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

        förmedlingsavgifter m.m. av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

        kommunal bostadsanvisningsrätt, dels av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna avseende motiveringen, dels av v-ledamoten och dels av mp-ledamoten

        hyresgaranti hanterad av bostadsförmedling av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna avseende motiveringen

        konsumentstöd i bostadsfrågor, dels av m-, kd- och c-ledamöterna avseende motiveringen, dels av fp-ledamöterna

        upphävande av lagen om allmännyttiga bostadsföretag av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

        översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag, dels av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna avseende motiveringen, dels av v-ledamöterna

        ägarlägenheter av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

Särskilt yttrande anmäldes beträffande

        hyresgaranti hanterad av bostadsförmedling av v-ledamöterna

Utskottet justerade betänkandet.

 

§ 4

Plenum i andrakammarsalen

Ordföranden informerade om de plenum som kommer att äga rum i andrakammarsalen fr.o.m. den 5 juni 2006 t.o.m. riksmötets slut.

 

§ 5

Arbetsplan

Kanslichefen informerade om arbetet i bostadsutskottet under fortsättningen av våren 2006.

 


 

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde, om inte annat meddelas, äger rum tisdagen den 2 maj kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:22

 

§§ 1-6

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.