Protokoll utskottssammanträde 2005/06:22

Lagutskottets protokoll 2005/06:22

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22

 

DATUM

2006-03-30

TID

kl. 09.30-09.45

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 23 mars 2006.

 

 

§ 2

Förstärkt skydd för franchisetagare  

 

Behandlas proposition 2005/06:98 om förstärkt skydd för

franchisetagare jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 3

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:96 om elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar jämte den med anledning

av propositionen väckta motionen 2005/06:

L12 av Inger René m.fl. (m)

 

Anmäls ytterligare en i ärendet inkommen skrivelse från Edita Publishing AB.

 

Utskottet beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna samt att

i övrigt bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Revisorers oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:97 om revisorers

oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 5

Inkommet EU-dokument

 

Anmäls Regeringens EU-arbetsprogram för våren 2006.

 

Utskottet beslutar att lägga arbetsprogrammet till handlingarna.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 6 april 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 6 april 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:22

 

 

  §§

 1-3

   §§

  4-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.