Protokoll utskottssammanträde 2005/06:22

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:22

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22

 

DATUM

2006-05-09

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2005/06:21 justeras.

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

3 §

Yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 16 maj kl. 18.00 yttra sig över 2006 års ekonomiska vårproposition (prop. 2005/06:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 (punkterna 6–7, 9–10 och 12–39) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

4 §

Yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskott tillfälle att senast tisdagen den 16 maj kl. 18.00 yttra sig över regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2005 (skr. 2005/06:101) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

 

Utskottet beslutar att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

5 §

Yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

 

Finansutskottet har berett bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 16 maj kl. 18.00 yttra sig över regeringens skrivelse om Utvecklingen inom den kommunala sektorn (skr. 2005/06:102) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts bered­nings­område.

 

Utskottet beslutar att avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

6 §

Ärendebehandling

 

För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006 [FPM-UbU3y].

 

Ärendet bordläggs efter preliminärt beslut.

 

 

7 §

Ärendebehandling

 

För yttrande till finansutskottet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motion [FPM-UbU2y] 2005/06:Fi15 (kd) yrk. 5, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 11 maj 2006

 

 

Jan Björkman

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Danestig (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majléne Westerlund Panke (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Tolgfors (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Högström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Frans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Arvidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marita Aronson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Sandahl (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:22

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 


- Mille Millnert, Linköpings universitet. Tack för det givande besöket
för en knapp månad sedan.

 

Inbjudan

- Linköpings universitet, m.fl. Inbjudan till Förskolebiennalen 2006

(den 16-17 oktober i Norrköping).

 

För kännedom

- A-laget på Alléskolan i Floda. Överlämnande av boken, ”Lyckas med lärarlaget – Styrka Tillgång Trygghet”, om att arbeta timplanelöst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.