Protokoll utskottssammanträde 2005/06:23

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:23

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23

 

DATUM

Tisdagen den 2 maj 2006

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2005/06:22.

 

§ 2

Beslut 2005/06:BoU10

Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU10 Reformerad hyressättning.

Reservationer anmäldes beträffande

-          Fria avtalshyror i nyproduktionen, punkt 2 av c-ledamoten

-          Möjlighet för hyresnämnden att fastställa en hyra som har presumtionsverkan, punkt 3 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

-          Möjlighet att sluta enskilda hyresavtal med presumtionsverkan, punkt 4 av c-ledamoten

-          Förutsättningarna för att en förhandlingsöverenskommelse skall ha en presumtionsverkan, punkt 5 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

-          Hyresgästens val av hyresgästorganisation m.m., punkt 6 av
m-, fp- och c-ledamöterna

-          Hyresjusteringar under tiden som förhandlingsöverens-kommelsen har presumtionsverkan, punkt 7 av fp- och c-ledamöterna samt gällande motiveringen av m-ledamöterna

-          Hyran efter presumtionstidens slut, punkt 8 av fp-ledamöterna

-          Hyror med presumtionsverkan och jämförelseprövningen, punkt 9 av m- och c-ledamöterna

-          Tillval och frånval, punkt 10 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

-          Hyressättningen i det befintliga beståndet, punkt 11 av m,- fp-, kd- och c-ledamöterna

-          Hyresstatistik, punkt 12 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

-          De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll, punkt 13 av m-, kd- och fp-ledamöterna

-          Påtaglighetsrekvisitet, punkt 14 av v-ledamoten

-          Hyressättningen i övrigt, punkt 15 av fp-, kd- och c-ledamöterna samt gällande motiveringen av m-ledamöterna.

§ 3

Synpunkter på proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

Utskottet tog emot

representanter för bostadssektorn: Kjell Berndtsson, miljö- och energichef, Riksbyggen, Lennart Berndtsson, energichef, HSB Riksförbund, Anders Mattsson, förhandlingschef, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Jan Söderström, chef bygg, energi och miljö, Villaägarnas Riksförbund, Gunnar Wiberg, drift- och energiansvarig, SABO, Bengt Wånggren, utvecklingschef, Fastighetsägarna Sverige,

representanter för Anticimex: Mats Samuelsson, affärsområdeschef, Leif Kumlin, chef Anticimex Energicenter, Kaj Sandart (Hallvarsson & Halvarsson) samt

representanter för Betongforum: Mats Björs, vd Betongvaruindustrin och Karin Pettersson, teknisk chef, Swedrock AB.

§ 4

Europadagen

Kanslichefen anmälde det arrangemang i samband med Europadagen som hålls i förstakammarsalen tisdagen den 9 maj kl. 11.00.

§ 5

Begäran om uppvaktning

Kanslichefen informerade utskottet om att VVS-installatörerna begärt företräde inför utskottet. Utskottet gav kansliet i uppdrag att boka in besöket vid lämpligt tillfälle.


 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:23

 

§

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.