Protokoll utskottssammanträde 2005/06:23

Trafikutskottets protokoll 2005/06:23

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23

 

DATUM

2006-03-14

TID

Kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll 2005/06:21 från den 7 mars 2006 och protokoll 2005/06:22 från den 9 mars 2006.

 

§ 2

Luftfartsfrågor

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU11 Luftfartsfrågor jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU11.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU3 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

 1. Konkurrensvillkor (punkt 1)
  av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 2. Ägandet av flygplatser (punkt 2)
  av m-ledamöterna.
 3. Flygtrafiktjänsten (punkt 3) av m-ledamöterna.
 4. Privatisering av Luftfartsverket (punkt 5) av

fp-ledamöterna.

 1. Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet (punkt 6)

av m-, fp- och kd-ledamöterna.

 1. Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet (punkt 6)

av mp-, v- och – ledamöterna.

 1. Regionala flygplatsfrågor (punkt 7) av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
 2. Sturups flygplats (punkt 8) av m-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

 

1.      Ägandet av flygplatser (punkt 2) av c-ledamoten.

2.      Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet (punkt 6)

av Börje Vestlund (s).

3.      Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet (punkt 6)

av c-ledamoten.

4.      Regionala flygplatsfrågor (punkt 7) av fp-ledamöterna.

     

 

 

 

§ 3

Riksdagen i en ny tid

 

Utskottet behandlar yttrande 2005/06:TU4y Riksdagen i en ny tid

till konstitutionsutskottet jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Mottagande av motionsyrkande

 

Utskottet beslutar att från justitieutskottet ta emot motion

 

2005/06:Ju380 yrkande 14 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 

§ 5

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

§ 7

Övriga frågor

 

Anmäls att ett informationsmöte om bredbandsteknologins utveckling med Swedish ICT Research ägde rum onsdagen den 8 mars 2006.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 16 mars 2006 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

Justeras

2006-03-16

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:23

 

§ 1-2

§ 3-5

§ 6-8

§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.