Protokoll utskottssammanträde 2005/06:23

Utbildningsutskottets protokoll 2005/06:23

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23

 

DATUM

2006-05-11

TID

09.00-09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2005/06:22 justeras.

 

2 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning (jfr. 8 § prot. nr 20).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning justeras.

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. (jfr. 9 § prot. nr 20).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU21 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. justeras.

 

4 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning jämte motion (jfr. 10 § prot. nr 20).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:UbU23 Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning justeras.

 

Reservationer anmäls.

 


 

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras tisdagen den 16 maj

 

 

Jan Björkman

 

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:23

 

1-3 §§

4 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Björkman (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Danestig (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majléne Westerlund Panke (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Tolgfors (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Högström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joe Frans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Arvidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marita Aronson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Sandahl (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.