Protokoll utskottssammanträde 2005/06:24

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:24

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24

 

DATUM

2006-05-04

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2005/06:23.

 

§ 2

Föredragning av proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande jämte motioner

Utskottet behandlade proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande jämte motionerna 2005/06:Bo15–19.

Utskottet bordlade ärendet.

 

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde, om inte annat meddelas, äger rum tisdagen den 9 maj kl. 11.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:24

 

§§ 1-3

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.