Protokoll utskottssammanträde 2005/06:24

Lagutskottets protokoll 2005/06:24

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24

 

DATUM

2006-04-20

TID

kl. 08.30-09.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 6 april 2006.

 

 

§ 2

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:96 om elektroniskt

kungörande i Post- och Inrikes Tidningar jämte motion.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU24, vilket härefter justeras.

 

Anmäls en reservation av ledamöterna från Moderata samlings­partiet.

 

 

§ 3

Revisorers oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:97 om revisorers

oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU25, vilket härefter justeras.

 

 

§ 4

Förenklade redovisningsregler, m.m.

 

Fortsatt behandling av proposition 2005/06:116 om förenklade

redovisningsregler, m.m. jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:140 om offentliga

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

§ 6

Europakooperativ

 

Föredras och behandlas  proposition 2005/06:150 om europakooperativ samt den med anledning av propositionen väckta motionen 2005/06:L15 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd).

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 7

Ändringar i patentlagen

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:189 om ändringar i

patentlagen.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 8

Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:124 om ett enklare

och snabbare skuldsaneringsförfarande samt de med anledning

av propositionen väckta motionerna

2005/06:

L7 av Inger René m.fl. (m, c)

L8 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

och väckta motioner under den allmänna motionstiden

2005/06:

L237 yrk. 1-4 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Evighetsgäldenärer

L275 av Anne-Marie Pålsson (m)

Skuldsanering

L277 av Heli Berg (fp)

Skuldsanering

L307 yrk. 2, 4 av Solveig Hellquist (fp)

Skuldsättning

L322 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Anpassad svensk insolvensrätt

L332 yrk. 2 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare 

L362 av Mikael Damberg (s)

Nya former för skuldsanering

L368 av Christer Erlandsson (s)

Förmånsrättslagen vid konkurs för vanliga löntagare

L370 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Skuldfällan

 

 

 

 

Anmäls och utdelas en i ärendet inkommen skrivelse från skattehandläggare Lennart Nilsson och Peter Möller, Skatte­verket, Nyköping.

 

Utskottet beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna samt att i övrigt bordlägga ärendet.

 

 

§ 9

Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafik-

registret, m.m.

 

Föredras proposition 2005/06:117 om skydd för barn genom

registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. samt de

med anledning av propositionen väckta motionerna 2005/06:

L13 av Mia Franzén m.fl. (fp)

L14 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

och väckta motioner under den allmänna motionstiden

2005/06:

L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Barns fordonsskulder

L273 yrk. 1, 3 av Inger René m.fl. (m)

Skuldsatta barn 

L323 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Skuldsatta barn

L326 av bil av Yilmaz Kerimo och Tommy Waidelich (s)

Underårig som ägare

L336 av Kent Härstedt (s)

Skuldsatta barn

L339 yrk. 1, 3 av Jan Ertsborn m.fl. (fp)

Skuldsatta barn 

L349 av Birgitta Ahlqvist och Carina Hägg (s)

Barn hos kronofogden 

L363 av Catharina Bråkenhielm (s)

Restföring av minderåriga

L366 av Lars Wegendal (s)

Registrering av fordon på omyndiga barn

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 10

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls följande inkomna EU-dokument:

 

Regeringskansliets faktapromemoria 2005/06:FPM67 Förslag till EG-förordning om skadeståndsansvar vid passagerarbefordran till sjöss

 

Regeringskansliets faktapromemoria  2005/06:FPM72 Förordning om familjerättslig underhållsskyldighet

 

Utskottet beslutar att lägga EU-dokumenten till handlingarna.

 

 

§ 11

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 25 april 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 25 april  2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:24

 

 

  §§

 1-4

   §§

  5-8

   §§

  9-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.