Protokoll utskottssammanträde 2005/06:24

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24

 

DATUM

Torsdagen den 9 mars 2006

TID

09.00-09.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

 

-          redogörelse 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005

 

motioner med anledning av proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande

 

-          2005/06:K13 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

-          2005/06:K14 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

-          2005/06:K15 av Liselott Hagberg m.fl. (fp).

 

§ 2

Meddelande om återtagande av motioner från FöU

 

Kanslichefen meddelade att försvarsutskottet har beslutat att inte ta emot motionerna 2005/06:Ju480 yrkandena 1–2 och 2005/06:Ju534 yrkande 4 från utskottet.

 

§ 3

Nyinsatt sammanträde

 

Kanslichefen informerade om vårens planering.

 

Utskottet beslutade hålla ett extra sammanträde tisdagen den 18 april 2006 kl. 13.00-14.00.

 

§ 4

Reseberättelse

 

Bitr. kanslichefen anmälde utsänd reseberättelse från utskottets utrikes resa till Litauen, Ukraina och Polen den 26 och 27 februari – 3 mars 2006.

 

Utskottet beslutade att reseberättelsen får expedieras till riksdagsstyrelsen efter vissa kontroller och fullständiganden.

 

§ 5

 

EU:s konstitution

 

Bitr. kanslichefen föreslog onsdagen den 20 maj 2006 för seminarium om EU:s konstitution för studenter i Uppsala.

 

Utskottet uppdrog åt kansliet att återkomma med nytt datum.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

KU29 En moderniserad rättsprövning, m.m.

 

Utskottet behandlade regeringens proposition 2005/06:56 En moderniserad rättsprövning, m.m.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

 

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:24

 

§§ 1-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande