Protokoll utskottssammanträde 2005/06:25

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:25

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25

 

DATUM

Tisdagen den 9 maj 2006

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2005/06:24.

§ 2

Föredragning av proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition samt motion 2005/06:Fi13 yrkandena 3 (delvis) och 6.

Utskottet bordlade ärendet.

§ 3

Föredragning av skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005

Utskottet behandlade skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2006. Med anledning av att finansutskottet har berett utskottet tillfälle att yttra sig.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i ärendet.

§ 4

Protokollsjustering

Utskottet justerade på nytt protokoll 2005/06:23 efter det att korrigeringar av texten hade gjorts.

§ 5

Information från VVS-installatörerna rörande behandlingen av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

Utskottet tog emot representanterna Rolf Kling, teknikansvarig, Solveig Larsen, ansvarig för kommunikation och kompetens, samt Charlotte Steen, pressekreterare, från VVS-installatörerna.


 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:25

 

§§ 1-4

§ 5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.