Protokoll utskottssammanträde 2005/06:26

Lagutskottets protokoll 2005/06:26

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26

 

DATUM

2006-04-27

TID

kl. 09.30-10.50

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 25 april 2006.

 

 

§ 2

Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsument-

politikens mål och inriktning

 

Behandlas proposition 2005/06:105 om trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 3

Nya vårdnadsregler

 

Behandlas proposition 2005/06:99 om nya vårdnadsregler jämte

motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Tänk om! – En handlingsplan för hållbar konsumtion för

hushållen

 

Behandlas skrivelse 2005/06:107 Tänk om! – En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Yttrande till KU

 

Behandlas fråga om yttrande över skrivelse 2005/06:75 om redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion.

 

Utskottet beslutar att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 2 maj 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 2 maj 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:26

 

 

  §

  1

   §

   2

   §

   3

   §§

  4-6

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

o

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.