Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Protokoll utskottssammanträde 2005/06:27

Trafikutskottets protokoll 2005/06:27

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:27

 

DATUM

2006-03-28

TID

Kl. 11.00-12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:25 från den 21 mars 2006 och protokoll 2005/06:26 från den 23 mars 2006.

 

§ 2

Trafiksäkerhet

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 3

Sjöfartsfrågor

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU12 Sjöfartsfrågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Ändringar i lagen om vägtrafikregister

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU9 Ändringar i lagen om vägtrafikregister.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 6

Utländska besök

 

Anmäls att en delegation från väg- och trafiksäkerhetsmyndigheter från Marocko sammanträffade med företrädare för utskottet den 21 mars 2006.

 

Anmäls att en delegation från franska järnvägsföretaget SNCF sammanträffade med företrädare för utskottet den 22 mars 2006.

 

Anmäls att en delegation från finska kommunikationsutskottet sammanträffade med företrädare för utskottet den 23 mars 2006.

 

§ 7

Uppvaktning

 

Ordföranden framför sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer till Johnny Gylling med anledning av hans 50-årsdag den 25 mars 2006.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 30 mars 2006 kl. 09.30.

 

Vid protokollet

 

Anne Mattila Wass

 

 

 

Justeras

2006-03-30

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:27

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.