Protokoll utskottssammanträde 2005/06:29

Trafikutskottets protokoll 2005/06:29

 

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:29

 

DATUM

2006-04-04

TID

Kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:28 från den 30 mars 2006.

 

§ 2

Trafiksäkerhet

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU13 Trafiksäkerhet jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU13.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU13 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 

1.  Mål och prioriteringar (punkt 1)
     av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

2.  Alkohol i trafiken (punkt 2)
     av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

3.   Förarutbildning (punkt 3)
      av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

4.   Körkorts- och behörighetsfrågor (punkt 4)
      av fp-ledamöterna.

5.   Körkorts- och behörighetsfrågor (punkt 4)
      av kd-ledamoten.

6.   Barn och ungdomar (punkt 5)

      av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

7.   Barn och ungdomar (punkt 5)
      av v-ledamoten.
8.   Cyklister, mopedister och motorcyklister (punkt 8)
      av fp-ledamöterna.

9.   Cyklister, mopedister och motorcyklister (punkt 8)
      av kd-ledamoten.

10.  Hastighetsgränser (punkt 9)
       av m-ledamöterna.

11.  Övervakning och ägaransvar vid automatisk
       hastighetsövervakning (punkt 10)
       av c-, mp- och –-ledamöterna.

      12   Vissa trafikbestämmelser (punkt 11)
             av m-, fp- och c-ledamöterna.

 

13. Trafikförseelser och sanktioner (punkt 12)
      av  kd-ledamoten.

14. Trafikförseelser och sanktioner (punkt 12)
      av mp- och – - ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls enligt följande:

 

1.  Alkohol i trafiken (punkt 2)
     av fp-, kd- och c-ledamöterna.

2.  Alkohol i trafiken (punkt 2)
     av v-ledamoten.

3.  Förarutbildning (punkt 3)
     av fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

§ 3

Ändringar i lagen om vägtrafikregister

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU9 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU9.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU9 justeras.

 

§ 4

Moderna transporter

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU5 Moderna transporter.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum
torsdagen den 6 april 2006 kl. 09.30.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2006-04-20

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:29

 

§ 1-2

§ 3-5

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.