Protokoll utskottssammanträde 2005/06:33

Näringsutskottets protokoll 2005/06:33

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:33

 

DATUM

2006-05-09

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 32.

 

 

§ 2

Vissa konkurrenspolitiska frågor

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa konkurrenspolitiska frågor.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 16 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

 

vid punkt 2 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

 

vid punkt 3 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

 

vid punkt 4 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

 

vid punkt 5 av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

 

 

§ 3

Förnybar el med gröna certifikat

 

Utskottet behandlade proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) vad avser punkterna 8 och 11 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. Härvid anmäldes inkommen skrivelse från Naturskyddsföreningen i Dalarnas län.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

 

 

§ 4

Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100

 

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) såvitt avser förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2006, samt över skrivelse 2005/06:101 med årsredovisning för staten 2005 jämte motion.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 5

Information om offentlig utfrågning om elmarknaden

 

Utskottet informerades om offentlig utfrågning om elmarknaden den 18 maj.

 

 

§ 6

Förslag om nytt utskottssammanträde

 

Utskottet tog upp frågan om nytt utskottssammanträde.

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde fredagen den 19 maj kl. 08.30.

 

 

§ 7

Förslag om ändrat datum för utskottets avslutande sammanträde

 

Utskottet tog upp frågan om ändrat datum för utskottets avslutande sammanträde.

 

Utskottet beslutade att hålla det avslutande sammanträdet den 1 juni kl. 08.30 i stället för den 30 maj.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2005/06:33

 

§ 1-2

§ 3-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Beijer (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynoldh Furustrand (s)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton(fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande