Protokoll utskottssammanträde 2005/06:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:34

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34

 

DATUM

2006-09-28

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-information

 

Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl., Utrikesdepartementet, återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22 september 2006 samt informerar inför RIF-mötet den 5-6 oktober 2006.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Utskottet beslutar att överlämna reseberättelsen från utskottets studieresa till Oslo den 11-12 januari 2006 till riksdagsstyrelsen.

 

Anmäls inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 28 september 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:34

 

§ 1-2

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-07-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.