Protokoll utskottssammanträde 2005/06:36

Näringsutskottets protokoll 2005/06:36

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36

 

DATUM

2006-05-18

TID

08.00 – 11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet höll offentlig utfrågning om elmarknaden.

 

Program för utfrågningen framgår av bilaga 2.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:36

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Beijer (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynoldh Furustrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton(fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


                                                Bilaga 2

 

 

 

OFFENTLIG UTFRÅGNING OM ELMARKNADEN

 

Tid: torsdagen den 18 maj kl. 08.00 – 11.45

Plats: Skandiasalen (entré: Mynttorget 1)

 

 

08.00           Inledning                

utskottets ordförande Marie Granlund (s)

 

08.05 Regeringens syn på elmarknaden

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin

 

08.25  Frågor från utskottets ledamöter

 

08.55            Utvecklingen på elmarknaden

Energimarknadsinspektionens chef Håkan Heden

 

09.15            Konkurrensen på elmarknaden

Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren

 

09.25            Varför är elpriserna så höga?

Professor Lars Bergman, Handelshögskolan

 

09.35  Vad är rätt elpris?

          Professor Björn Karlsson, Linköpings universitet

 

09.45  Synpunkter på elmarknaden

– konsulten Roger Fredriksson

– direktör Gunnar Fabricius

 

10.05            Kaffepaus

 

10.20  Branschens syn på elmarknaden

– verkställande direktör Bo Källstrand, Svensk Energi (15 minuter)

– ordförande Johan Öhnell, Oberoende Elhandlare (10 minuter)

 

10.45  Frågor från utskottets ledamöter

 

11.40                         Avslutning

Utskottets förste vice ordförande Per Bill (m)

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.