Protokoll utskottssammanträde 2005/06:37

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:37

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37

 

DATUM

Torsdagen den 4 maj 2006

TID

09.00-09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Hänvisning av proposition

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar.

 

§ 2

Seminarium i Uppsala om EU:s konstitution

 

Bitr. kanslichefen anmälde utsänt program, gemensamt med utrikesutskottet, till seminarium i Uppsala den 17 maj 2006 om konstitutionella EU-frågor.

 

§ 3

Justering av KU36 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag, m.m. jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2005/06:KU36 justerades.

 

Reservation anmäldes av (c).

 

§ 4

Justering av KU7y Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2005/06:KU7y justerades.

 

§ 5

 

KU26 Kommunal demokrati och kompetens

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kommunal demokrati och kompetens.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

KU33 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

 

Utskottet behandlade riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS4 Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter jämte motion 2005/06:K29 med anledning av framställningen och motionerna 2005/06:K204, K218, K274, K275, K276, K288 yrkandena 1–4, K295 yrkandena 1, 2, K321, K344, K441, K456 yrkandena 1–4 från allmänna motionstiden 2005.

 

Ärendet bordlades.

 

Vid protokollet

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

Sammansättning  2006-03-01

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:37

 

§ 1-4

§ 5

§ 6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Magnusson (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Bengtsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik S Järrel (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bargholtz (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Erik Söderqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Höij (kd)

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Magnusson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Erlandsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoomi Renström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Althin (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande