Protokoll utskottssammanträde 2005/06:37

Näringsutskottets protokoll 2005/06:37

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37

 

DATUM

2006-05-19

TID

08.30 – 08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 35.

 

 

§ 2

Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 19 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 av m-, fp- och kd-ledamöterna,

 

vid punkt 2 av m-, fp- och kd-ledamöterna,

 

vid punkt 3 dels av m- och fp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten,

 

vid punkt 4 av m-, fp- och kd-ledamöterna,

 

vid punkt 5 av m-, fp- och kd-ledamöterna,

 

vid punkt 6 av fp-ledamoten,

 

vid punkt 7 av fp- och mp-ledamöterna,

 

vid punkt 8 dels av m-, fp- och kd-ledamöterna, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 9 dels av m- och fp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 10 av m-, fp- och kd-ledamöterna.

 

 

 

§ 3

EU-dokument

 

Kanslichefen anmälde inkommen faktapromemoria 2005/06:FPM93 om reviderat förslag till tjänstedirektiv. 

 

Utskottet beslutade att lägga faktapromemorian till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2005/06:37

 

§ 1-3

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Beijer (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynoldh Furustrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton(fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.