Protokoll utskottssammanträde 2005/06:37

Trafikutskottets protokoll 2005/06:37

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37

 

 

DATUM

2006-06-02

TID

Kl. 08.30-08:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006.

 

§ 2

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

Utskottet behandlar betänkande 2005/06:TU15 Uppskov med

behandlingen av vissa ärenden.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet 2005/06:TU15.

 

Förslag till betänkande 2005/06:TU15 justeras.

 

§ 3

Faktapromemoria

 

Utskottet informeras om Faktapromemoria 2005/06:FPM96

Handlingsplan för e-förvaltning.

 

§ 4

Inkomna EU-dokument

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 3.

 

§ 6

Anmälan om möten

 

Anmäls att en brittisk parlamentsdelegation från Environment Audit Committee sammanträffat med en delegation från utskottet torsdagen den 18 maj 2006.

 

Anmäls att utskottet torsdagen den 1 juni sammanträffat med Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC), Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) och Moped och Motorcykelbranschens

Riksförbund (McRF).

 

Anmäls att utskottet den 7-8 juni 2006 företar en studieresa till Trollhättan med besök på bl.a. Trollhättekanal och SAAB AB.

 

§ 7

Deltagande i konferens

 

Utskottet beslutar att låta sig företrädas på Tylösandsseminariet den 15-17 augusti 2006 med högst sju ledamöter.

 

§ 8

Bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

 

Utskottet beslutar att ordföranden får justera det vid dagens sammanträde förda protokollet.

 

§ 9

Tack till utskottets ledamöter och personal

 

Ordföranden framför sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under riksmötet 2005/06.

 

1:e vice ordföranden Carina Moberg uttalar sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordförande lett utskottets arbete under riksmötet.

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Bibi Junttila

 

 

 

Justeras

2006-06-02

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:37

 

§ 1-5

§ 6-9

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt Olauson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.