Protokoll utskottssammanträde 2005/06:38

Näringsutskottets protokoll 2005/06:38

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38

 

DATUM

2006-06-01

TID

08.30 – 08.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 36 och 37.

 

 

§ 2

Förnybar el med gröna certifikat

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) vad avser punkterna 8 och 11 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. Härvid anmäldes inkomna skrivelser (nr 1 och 2 enligt bilaga 2).

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 17 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 dels av m-ledamöterna, dels fp-ledamöterna, dels kd-ledamoten, dels mp-ledamoten,

 

vid punkt 3 av m-, kd- och c-ledamöterna,

 

vid punkt 4 av mp-ledamoten,

 

vid punkt 5 av mp-ledamoten,

 

vid punkt 6 dels av m-ledamöterna, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 7 av m- och kd-ledamöterna,

 

vid punkt 8 dels av m- och kd-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna,

 

vid punkt 11 av mp-ledamoten.

 

Särskilt yttrande anmäldes

 

vid punkt 2 dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna.

 

Det antecknades att fp-ledamöterna avstod från att delta i beslutet under punkterna 2–7, 9 och 10.

 

 

 

§ 3

Miljövänlig el med vindkraft

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:143 om miljövänlig el med vindkraft jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 21 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

dels av m- och kd-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna.

 

 

§ 4

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

Utskottet behandlade frågan om uppskov av behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 22 justerades.

 

 

§ 5

Information om strukturfondsförhandlingarna

 

Anmäldes inkommen skrivelse med information om strukturfondsförhandlingarna (nr 3 enligt bilaga 2).

 

Skrivelsen lades till handlingarna.

 

 

§ 6

Protokollsjustering

 

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

 

 

§ 7

Inbjudan till konferenser

 

Anmäldes inkomna inbjudningar till konferenser. Utskottet beslutade att inte delta.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras

 

 

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:38

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Larsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Beijer (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Ludvigsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynoldh Furustrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sören Wibe (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverker Thorén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Larsson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Danielsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton(fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2005/06:38

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

1. Stig Nilsson. Brev med anledning av proposition 2005/06:154

om förnybar el med gröna certifikat.

Dnr 180-3511-2005/06

 

 

X

2. European Small Hydropower Association. Brev med anledning av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat.

Dnr 180-3583-05/06

 

 

3. Näringsdepartementet. Information om strukturfondsförhandlingarna

 

X

4. Inbjudan till Östersjökonferens. 21-22 september i Kiel.

 

 

5. Inbjudan till Space Conference. Del II och III