Protokoll utskottssammanträde 2005/06:3

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:3

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3

 

Datum

2005-10-13

Tid

09.30 – 10.55

Närvarande

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Depråd Dan Ohlson m.fl, Försvarsdepartementet, ger en redovisning över materielanskaffningsplanen.

 

Ledamöternas frågor besvaras

 

§ 3

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2004/05:2

 

§ 4

Överlämnande av motion till KU

Försvarsutskottet beslutar att överlämna motion 2003/05:Fö268 yrkande 5 (kd) till konstitutionsutskottet under förutsättning av detta utskotts medgivande.

 

§ 5

Överläggning FöU1y

Behandlas underlag till yttrande 2005/06:FöU1y över budgetproposi­tionen för 2006 i vad avser ekonomiska ramar för utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Motionsstatistik

Redovisas för årets motionsstatistik för allmänna motionstiden.

 

§ 7

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 Jimmy Lee Ormi

 

 

 

Justeras 2005-10-18

 

 

 

 Eskil Erlandsson

 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:3

 

§ 1-2

§ 3-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

Eskil Erlandsson (c), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.