Protokoll utskottssammanträde 2005/06:4

usous protokoll 2005/06:4

 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:4

 

DATUM

2005-03-10

TID

09.30–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justeras protokoll nr 2004/05:3.

 

§ 2

Kanslimeddelanden m.m.

Meddelas att det inkommit en inbjudan till gudstjänst i Storkyrkan, med fokusering på hiv/aidssituationen i världen, måndagen den 14 mars kl.17.30.

 

Utskottet bemyndigar ordföranden att justera protokollet från utskottets sista sammanträde.

 

Debattlista cirkuleras.

Utskottet beslutar att Jan Emanuel Johansson (s) skall inleda debatten och att s.k. IP-sittning skall tillämpas.

 

§ 3

Justering

Utskottet justerar utkast till betänkande 2004/05:USoU1 Globala smittsamma sjukdomar.

 

§ 4

Övrigt

Utskottet beslutar att utge ett pressmeddelande om betänkandet samt att uppdra åt presidiet att fastställa texten till detta.

 

§ 5

Sammanträdets avslutande

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Bjernbäck

 

 

Justeras onsdagen den 16 mars 2005

 

 

Urban Ahlin

 

 

 


 

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2004/05:4

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s) Ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Israelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson (kd) Vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Persson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Romanus (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Nordquist (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Ekholm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wikström (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Heinemann (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.