Protokoll utskottssammanträde 2005/06:7

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:7

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7

 

DATUM

2005-11-10

TID

10.00 – 11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning
Bgen Berndt Grundevik, öv Karl Engelbrektsson, övlt Fredrik Robertsson samt kk Mikael Aaröe – samtliga från Försvarsmaktens Högkvarter – informerar om:

-          Kommande möte mellan EU:s försvarschefer

-          Utvecklingen av den nordiska snabbinsatsstyrkan

-          Försvarsmaktens insatsorganisation och beredskap

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2005/06:6.

 

§ 4

Kanslianmälningar

Anmäls att ett möte med EU:s särskilde representant för Afghanistan, Vendrell, avses hållas den 22/11 kl 14.00 – 15.00.

 

§ 5

Överläggning FöU1

Fortsatt behandling av bet. FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet - avsnittet Insatsorganisation och beredskap.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 


 

§ 6

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8§ kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärende gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott.

 

Ett utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) har föreslagits i prop. 2005/06:34 som remitterats till utrikesutskottet för beredning. Motionstiden går ut den 22 november.

 

Detta ärende berör även försvarsutskottets beredningsområde, varför utrikesutskottet beslutat föreslå att ärendet bereds i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU.

 

Försvarsutskottet beslutar att bereda ärendena i sammansatt utskott.

 

Förordnas följande ledamöter i FöU att vara ledamöter resp. ersättare i det Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU).

 

Ledamöter

Michael Hagberg (s)

Berndt Sköldestig (s)

Åsa Lindestam (s)

Peter Jonsson (s)

Ola Sundell (m)

Karin Enström (m)

Allan Widman (fp)

Eskil Erlandsson (c)

Berit Jóhannesson (v)

Lars Ångström (mp)

 

 

Suppleanter

Tone Tingsgård (s)

Marie Nordén (s)

Ola Rask (s)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Heli Berg (fp)

Erling Wälivaara (kd)

 

§ 7

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 Jimmy Lee Ormi

 

Justeras 2005-11-15

 

 

 Eskil Erlandsson

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:7

 

§ 1-2

§ 3-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.