Protokoll utskottssammanträde 2005/06:8

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:8

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8

 

DATUM

2005-11-15

TID

11.00–12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:7.

 

§ 2

Budgetpropositionen för 2006, Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar m.m

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, såvitt avser utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar och Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning, 2004/05:RRS15, jämte motioner.


Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU2 justeras.


Reservationer anmäls av fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.


Särskilda yttranden anmäls av m-, fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.


Utskottet beslutar att reservationerna och de särskilda yttrandena skall vara avlämnade under onsdagen den 16 november 2005.

 

§ 3

Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Information från Försäkringskassan

 

Generaldirektör Curt Malmborg och försäkringsdirektör Stig Orustfjord från Försäkringskassan informerar om verksamheten och arbetet för att minska sjukfrånvaron.

 

§ 5

Riksrevisionens framställning angående styrning inom området sjuk- och aktivitetsersättning

 

Behandlas Riksrevisionens styrelses framställning angående styrning inom området sjuk- och aktivitetsersättning, jämte motion.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Anmäls skrivelse enligt bilaga 2 och en skrivelse från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Rädda barnen: Barns egna asylskäl – uppföljande kartläggning 2005.

 

§ 7

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 17 november kl. 09.00.

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 17 november 2005

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:8

 

§ 1-3

§ 4

5-7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Könberg (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

O

 

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2005-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m) t.o.m. 2005-1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.