Protokoll utskottssammanträde 2005/06:9

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:9

 

FÖRSVARS UTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9

 

DATUM

2005-11-17

TID

09.30–10.25   11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

ÖB gen Håkan Syrén lämnar information angående genomfört försvarschefsmöte i EU.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2005/06:8

 

§ 4

Kanslianmälningar

      Anmäls att det konstituerande UFöU mötet tisdagen den 22 november börjar kl. 12.30.

      Anmäls ändrad tidpunkt för möte med EU:s Särskilde Representant för Afghanistan Francesc Vendrell. Den nya tidpunkten är onsdagen den 23 november kl. 09.30-10.30.

 

§ 5

Överläggning FöU1

Fortsatt behandling av bet. FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet – avsnittet Materielanskaffning.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Övriga Frågor

– Ledamot Karin Enström (m) delar ut foldern ”Ramverksfördrag
om internationella vapenöverföringen – Arms Trade Treaty” med inbjudan till seminarium.

– Inför Rikskonferensen i Sälen efterfrågas anvisningar om hanteringen av ekonomiska frågor i samband med konferensen.

 

 

Sammanträdet ajourneras kl. 10.25 för att återupptas kl. 11.00

 

 

 


 

§ 7

Föredragning

Försvarsminister Leni Björklund åtföljd av dep.råd. Cecilia Looström och dep.råd Johan Raeder m.fl. lämnar information om EU:s GAERC/ försvarsministermöte.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 8

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

 

 Satu Saariniemi

 

 

 

Justeras 2005-11-22

 

 

 

 Tone Tingsgård

 

 

 

 

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:9

 

§ 1-6

§ 7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskil Erlandsson (c), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.