Protokoll utskottssammanträde 2005/06:9

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:9

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9

 

DATUM

2005-11-17

TID

09.00 – 09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:8.

 

 

§ 2

Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU4 justeras.

 

Reservationer anmäls och godkänns av fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäls och godkänns av m-ledamöterna.

 

 

§ 3

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 24 november 2005 kl. 09.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 24 november 2005

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 

 


 

SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:9:

 

§ 1-3

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s) Ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd) Vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Könberg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) ersätter Sonja Fransson (s) 2005-01-20 t o m 2005-12-01

N=Närvarande      x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V=Votering           o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.