Protokoll utskottssammanträde 2006/07:10

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:10

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10

 

DATUM

2006-11-16

TID

10.00 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppnande

Vice ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2006/07:9.

 

§ 3

Utskottets arbetsordning

Utskottet beslutar godkänna den föreslagna arbetsordningen.

 

§ 4

Övriga frågor

– Ledamot Allan Widman (fp) tar upp frågan om tillsättande av en referensgrupp för uppföljning och utvärdering av 2004 års försvars-politiska beslut.

– Utskottet utser följande ledamöter till referensgruppen: Karin Enström (m), Peter Jonsson (s), Marie Nordén (s) och Allan Widman (fp), som även väljs till sammankallande.

 

§ 5

Föredragning

Brigadgeneral Karl Engelbrektson åtföljd av major Jonas Cattelin, båda från Försvarsmakten, orienterar om den nordiska snabbinsats-styrkan.

 

§ 6

Föredragning

VD Claes Thegerström, åtföljd av avdelningschef för MKB och samhällskontakter Saida Laârouchi Engström, informatör Björn Strokirk, informatör Sten Kjellman, samtliga från Svensk Kärnbränslehantering AB, presenterar sin verksamhet och lämnar information om planeringen av slutförvaret för använt kärnbränsle.

 

§ 7

Vice ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet   

 

                            Satu Saariniemi

 

Justeras            2006-11-21

 

 

 

 

                       Rolf Gunnarsson

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:10

 

§ 1-5

§ 6-7

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ulrica Messing (s), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla López (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s) ers. M. Nordén

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande