Protokoll utskottssammanträde 2006/07:10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:10

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10

DATUM

Tisdagen den 12 december 2006

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Kanslimeddelanden

 

Informerades om planering av kommande ärenden.

 

 

§ 2

EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

§ 3

Justering av betänkande 2006/07:AU3

 

Det noterades att Kulturutskottet avstått från att yttra sig enligt protokollsutdrag från detta utskott den 5 december 2006.

 

Utskottet justerade betänkande 2006/07:AU3 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

 

Anmäldes reservationer.

 

 

§ 4

Avrapporteringar

 

Annika Qarlsson (c) och Ann-Christin Ahlberg (s) informerade om deltagandet i ett IPU (Inter-Parliamentary Union) seminarium i Genève om jämställdhet den 4–6 december 2006.

 

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Protokoll 2006/07:9 justerades.

 

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkommen skivelse med diarienr. RD2006/07:511.

 

 

§ 7

Övrigt

 

Lämnades information om avslutning efter debatten den 20 december.

 

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Ingen tidpunkt bestämdes för nästa sammanträde.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

 

Alexandra Oljans Ahlin

JUSTERAT

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

 

 

RIKSDAGEN              NÄRVAROFÖRTECKNING        Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                                    till protokoll

                                                                                                                                   2006/07:10

                                                                 RIKSMÖTET 2006/07

 

§§

1–3

§

4–8

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

*

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                        – anger om en ledamot varit frånvarande.