Protokoll utskottssammanträde 2006/07:12

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:12

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12

 

Datum

2006-11-23

Tid

10.00 – 11.50

Närvarande

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Försvarsindustriföreningen representeras av Peter Lundberg och Lars Olsson som ger en presentation av föreningen och dess verksamhet samt av svensk försvarsindustri.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2006/07:11.

 

§ 4

Faktapromemoria

Redogörs för Faktapromemoria 2005/06:FPM23 Ny reglering av pyrotekniska artiklar.

 

Promemorian läggs till handlingarna.

 

§ 5

Föredragning

GD Göran Gunnarsson samt Öd Ivar Rönnbäck från Statens räddningsverk redogör för samhällets räddningstjänst och Statens räddningsverk.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 6

Övrigt

Utskottet beslutade bjuda in Riksrevisionen för information om deras verksamhet samt pågående revisioner.

 

§ 7

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

                       Jimmy Lee Ormi

 

Justeras            2006-11-28

 

 

 

 

                       Ulrica Messing

 


 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:12

 

§1-5

 §6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ulrica Messing (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s) *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla López (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörm Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ers. Stefan Wikén (s)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande