Protokoll utskottssammanträde 2006/07:13

Civilutskottets protokoll 2006/07:13

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13

 

DATUM

2007-02-01

TID

kl. 09.30-10.40

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 30 januari 2007.

 

 

§ 2

Bostadsförsörjningsfrågor

 

Fortsattes behandlingen av motioner om bostadsförsörjningsfrågor.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 3

Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare

 

Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Barn och föräldrar

 

Fortsattes behandlingen av motioner om barn och föräldrar.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Hyresrätt m.m.

 

Fortsattes behandlingen av motioner om hyresrätt m.m.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 6

Nyheter i utskottens EU-arbete

 

Redovisades genomförandeplanen för behandlingen i riksdagen av EU-frågor och IPEX, 2006/07:URF2, Riksdagen i en ny tid.

 

 

§ 7

Rapport från ordförandekonferensen

 

Ordföranden rapporterade vad som förevarit vid ordförandekonferensen den 17 januari 2007.

 

 

§ 8

Uppvaktning

 

Anmäldes att Nackskadeförbundet begärt att få uppvakta utskottet rörande motioner om ersättningsrättsliga frågor.

 

Utskottet beslutade att lämna begärt företräde vid sammanträdet tisdagen den 13 mars 2007.

 

 

§ 9

Inbjudan till middag

 

Upplystes om att statsrådet Mats Odell ämnar inbjuda utskottet och dess kansli på middag onsdagen den 28 mars 2007 kl. 18.00.

 

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 13 februari 2007 kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 13 februari

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Carina Moberg

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:13

 

 

  §

  1

   §§

  2-3

  §§

 4-10

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.