Protokoll utskottssammanträde 2006/07:14

Civilutskottets protokoll 2006/07:14

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14

 

DATUM

2007-02-13

TID

kl. 11.00-11.15

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 1 februari 2007.

 

 

§ 2

Skadestånd och bodelning

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:32 om skadestånd och bodelning samt motionerna väckta under den allmänna

motionstiden 2006/07:

C222 yrk. 1 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Ändringar i bodelningsreglerna

C226 av Magdalena Andersson och Jan-Evert Rådhström (m)

Delat skadestånd

C255 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg (s)

Rätten till utdömt skadestånd

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 3

Namnlagen

 

Föredrogs motioner om namnlagen väckta under den allmänna

motionstiden 2006/07:

C215 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Ändringar i namnlagen och retroaktiva namnbyten

C231 av Rolf Gunnarsson (m)

Byte till gårdsnamn

C246 av Gustav Blix (m)

Översyn av namnlagen

C261 av Johan Linander (c)

Namnlagen

C307 yrk. 4 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, fp, v, mp)

Familjerättsliga frågor som rör homosexuella, bisexuella

och transpersoner

C358 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Namnlagen  

 

So463 yrk. 28 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

HBT-frågor

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Inkommen skrivelse

 

Anmäldes en inkommen skrivelse från Märta Karlsson, Gullringen.

 

Utskottet beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 15 februari 2007 kl. 09.30.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

Den 15 februari 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Carina Moberg

 

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:14

 

 

  §

  1

   §§

  2-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande