Protokoll utskottssammanträde 2006/07:15

Finansutskottets protokoll 2006/07:15

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15

 

DATUM

2006-12-21

TID

12.35–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 2

Ärende som hänvisats till finansutskottet

Anmäldes Riksrevisionens styrelses framställning 2006/07:RRS14 angående finansförvaltningen i statliga fastighetsbolag.

§ 3

Besök från Världsbanken

Kanslichefen meddelade att vice presidenten i Världsbanken, Philippe Le Houérou, kommer till Sverige den 16 januari 2007 och önskar träffa företrädare för finansutskottet och utrikesutskottet. Kanslichefen föreslog att utskottsföreträdare tar emot besökaren och att kansliet återkommer per e-post med mer information.

Utskottet beslutade enligt kanslichefens förslag.

 

§ 3

Statsbudget för budgetåret 2007 (FiU10)

Föredrogs förslag till betänkande 2006/07:FiU10 Statsbudget för 2007.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

 

§ 4

Avslutning

Ordföranden tackade utskottet och kansliet för ett gott samarbete under hösten och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


                                                Bilaga 1

21/12

§ 1-

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.