Protokoll utskottssammanträde 2006/07:17

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:17

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17

 

DATUM

2007-01-30

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av betänkande

Fortsätts behandlingen av betänkande FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande FöU3 justeras.

 

§ 3

Föredragning

Major Jörgen Westerlund från Försvarsmakten orienterar om situationen i KFOR samt om detaljprogrammet för studiebesöket vecka 6.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 4

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2006/07:16

 

§ 5

Kanslianmälningar

-          Anmäls att ett heldagsbesök planeras enligt utskottets önskemål  på Oskarshamns kärnkraftsverk samt CLAB (mellanlagring av högaktivt kärnbränsle) måndagen den 19 mars,

-          Anmäls att programmet inför utskottsresan till Cypern sänds per  e-post till berörda resenärer under tisdagen,

-          Påminns att studiebesöket på Hemvärnets stridsskola onsdagen den 31 januari 2007 har ställts in pga. för få deltagare. Kansliet återkommer med förslag till nytt datum under våren,

-          Anmäls kommande föredragningar som utskottet begärt angående situationen i Kosovo, samt om ev. ytterligare materielbeställningar till fartyg i Visby-klassen,

-          Anmäls ett önskemål av ordförande Ulrica Messing (s) om en föredragning angående säkerhetsfrågor i Forsmark, förslag lämnas till att bjuda in miljöministern och representanter från Statens kärnkraftinspektion (SKI). Utskottet beslutar att kalla dessa.

 


 

§ 6

Övriga frågor

– Ledamot Gunilla Wahlén (v) föreslår att en utskottsutfrågning (hearing) anordnas med anledning av säkerheten i Forsmark. Utskottet återkommer till förslaget efter att de begärda föredragningarna genomförts.

– Ledamot Åsa Lindestam (s) rapporterar om sin medverkan som valövervakare vid valet i Serbien.

 

§ 7

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

 

 

Justeras            2007-02-01

 

 

 

                       Ulrica Messing

 


 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:17

 

§1-7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ulrica Messing (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla López (mp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörm Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kerstin Hermansson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande