Protokoll utskottssammanträde 2006/07:24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL               UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24

DATUM

Tisdagen den 10 april 2007

TID

11.00–12.05 (med efterföljande arbetslunch)

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

      

Information lämnades av ledamoten i Europaparlamentet
Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 

      

§ 1 Kanslimeddelanden

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

 

§ 2 EU-information från kansliet

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

 

 

 

§ 3 Fråga om eventuellt yttrande till UU med anledning av skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU, Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2006.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

 

 

 

§ 4 Fråga om eventuellt yttrande till KU med anledning av skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

 

 

 

§ 5 Fråga om eventuellt yttrande till SfU med anledning av proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag m.m.

 

Frågan om eventuellt yttrande diskuterades.

 

Josefin Brink väckte frågan om ett eventuellt yttrande till detta utskott även med anledning av proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m. Det uppdrogs åt kansliet att inhämta information från SfU-kansliet.

 

 

 

 

§ 6 Avrapporteringar

 

Catharina Elmsäter-Svärd informerade från ordförandekonferensen där utskottens erfarenheter av behandlingen av EU-frågor hade diskuterats, däribland om hur EU-kommissionen ska informeras om utskottens utlåtande över strategiska EU-dokument.

 

 

 

 

§ 7 Justering av protokoll

 

Protokoll 2006/07:22 och 2006/07:23 justerades.

 

 

 

 

§ 8 Inkomna skrivelser

 

Anmäldes inkomna skrivelser med diarienr. RD2006/07:126 (27, 28).

 

 

 

 

§ 9 Övrigt

 

UbU:s utfrågning om svenska för invandrare torsdagen den 26 april börjar kl. 9.00. Därför bestämdes att utskottssammanträdet den dagen ska börja kl. 08.30.

 

 

 

 

§ 10 Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 april kl. 10.00.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

Sanna Feltenmark

JUSTERAT

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd

 

 

 

 

Bilaga

1               Närvaroförteckning

 

RIKSDAGEN                  NÄRVAROFÖRTECKNING           Bilaga 1

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET                                                                                   till protokoll

                                                                                                                                   2006/07:24

                                                                 RIKSMÖTET 2006/07

 

Info och §§ 1-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Österberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciano Astudillo (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König Jerlmyr (m)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (v)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (fp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reza Khelili Dylami (m)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (s)

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Sacrédeus (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning:   I kolumn D anges med * vilka ledamöter/suppleanter som deltagit i handläggningen

                        I kolumn N anges med + vilka ledamöter/suppleanter som härutöver har varit närvarande.

                        – anger om en ledamot varit frånvarande.