Protokoll utskottssammanträde 2006/07:25

Socialutskottets protokoll 2006/07:25

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25

 

DATUM

2007-05-15

TID

11.00-11.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 10 maj justeras.

 

§ 3

Utredningar avseende barn

 

Utskottet behandlar preliminärt proposition 2006/07:108 utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

 

Utskottet bordlägger ärendet för fortsatt behandling vid senare sammanträde.

 

§ 4

Förenklad motionshantering

 

Utskottet har en bred diskussion i anslutning till de olika frågeställningar som tas upp i PM (bifogas som bilaga 2).

 

Utskottet bordlägger frågan för fortsatt behandling vid senare sammanträde och ger kansliet i uppdrag att förbereda ett besluts-PM.

 

§ 5

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäls enligt förteckning som bifogas protokollet som bilaga 3.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 22 maj kl. 11.00

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2007-05-22

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:25

 

 

§ 1-2

§ 3

4-6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

N

 

1

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.