Protokoll utskottssammanträde 2006/07:3

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:3

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3

 

DATUM

Tisdagen den 17 april 2007

TID

08.30–09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 10 april 2007 justerades.

 

 

§ 2

Anmälningar

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utdelad utskrift från stenografiska uppteckningar den 10 april 2007 om information om reflektionsperioden och det konstitutionella fördraget.

 

Utskottet justerade uppteckningarna.

 

 

§ 3

Fråga om saksamråd

 

Utskottet beslutade att hålla överläggning enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007.

 

 

§ 4

Orientering om det konstitutionella fördraget

 

Ambassadör Magnus Robach, departementsrådet Torbjörn Haak och departementssekretaren Johannes Jarlebring från Statsrådsberedningen orienterade om det konstitutionella fördraget och svarade på frågor.

 

 

§ 5

 

Övriga ärenden

 

Utskottet beslutade att ledamöterna själva bevarar fullständiga stenografiska utskrifter.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

 


KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-03-27

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:3

 

§§ 1-5

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.