Protokoll utskottssammanträde 2007/08:1

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2007/08:1

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                               

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1

 

DATUM

Onsdagen den 19 september 2007

TID

09.00–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

 Hälsningsanförande

 

Ordföranden hälsade utskottet och riksdagens EU:s representant Bengt Ohlsson välkommen.

 

§ 2

Information om regeringskonferensen

 

Statssekreteraren Nicola Clase lämnade information och svarade på frågor med anledning av regeringskonferensen. Hon åtföljdes av departementsrådet Torbjörn Haak.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 14 juni 2007 justerades.

 

§ 4

Utskottets fortsatta arbete

 

Frågan om utskottets fortsatta arbete togs upp.

 

Utskottet beslutade att avvakta toppmötet i Lissabon den 18–19 oktober 2007.

 

Vid protokollet

 

 

Justerat 2007-12-06

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-05-31

 

 

NÄRVAROFÖRTECKNING

 

 

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:1

 

§ 1

§ 2-4

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

-

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kindberg Batra (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.