Protokoll utskottssammanträde 2007/08:2

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2007/08:2

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2

 

DATUM

Torsdagen den 6 december 2007

TID

08.30-08.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om ratificeringen av reformfördraget m.m.

 

Statsrådet Cecilia Malmström samt departementsrådet Torbjörn Haak

och kanslirådet Johan Sandberg från Statsrådsberedningen lämnade information och svarade på frågor om ratificeringen av reformfördraget m.m. Statssekreteraren Håkan Jonsson från Statsrådsberedningen var närvarande vid sammanträdet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 19 september 2007 justerades.

 

§ 3

Kompletteringsval

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde att Mats Einarsson (v) av konstitutionsutskottet utsetts till deputerad i det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet under Pernilla Zethraeus (v) ledighet.

 

§ 4

Nationella parlamentens subsidiaritetskontroll av EU

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utsänd E-post från Torbjörn Haak om subsidiaritetsprövning enligt det nya fördraget samt föredragande Thomas Larues promemoria 2007-09-25 om nationella parlamentens subsidiaritetskontroll av EU förslag.

 

Vid protokollet

Justerat 2009-03-17

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 


 


KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-11-21

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:2

 

§§ 1-4

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v) tjl. tom 15/2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kindberg Batra (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Einarsson (v) tom 15/2-08

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.