Protokoll utskottssammanträde 2008/09:14

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:14

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14

 

DATUM

2009-01-29

TID

09.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

1 §

Information

 

Anna Komheden, brittiska ambassaden, informerar om det brittiska utbildningssystemet.

 

2 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:13 justeras.

 

3 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

4 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:66 En ny betygsskala jämte motioner (jfr 7 § prot.nr 10).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU5 En ny betygsskala, justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar redogörelse 2008/09:RRS11 Riksrevisionens

styrelses redogörelse angående Hög kvalitet i högre utbildning? samt
motionsyrkanden om högskolan [FPM-UbU15] nämligen
2008/09:Ub213 (s), 2008/09:Ub222 (v) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2008/09:Ub223 (v) yrk. 1, 2, 3, 2008/09:Ub224 (s), 2008/09:Ub226 (s), 2008/09:Ub235 (m), 2008/09:Ub237 (fp), 2008/09:Ub239 (fp), 2008/09:Ub240 (m), 2008/09:Ub246 (s), 2008/09:Ub248 (s), 2008/09:Ub249 (s), 2008/09:Ub255 (m), 2008/09:Ub260 (s), 2008/09:Ub267 (s), 2008/09:Ub272 (s), 2008/09:Ub273 (s),
2008/09:Ub276 (s), 2008/09:Ub278 (m), 2008/09:Ub280 (mp), 2008/09:Ub284 (m, fp), 2008/09:Ub285 (m) yrk. 5, 6, 7,
2008/09:Ub286 (m), 2008/09:Ub290 (m), 2008/09:Ub299 (s), 2008/09:Ub300 (s), 2008/09:Ub302 (s), 2008/09:Ub304 (m), 2008/09:Ub313 (m), 2008/09:Ub318 (s), 2008/09:Ub320 (s), 2008/09:Ub322 (s), 2008/09:Ub323 (s), 2008/09:Ub330 (s),

2008/09:Ub337 (s) yrk. 2, 3, 2008/09:Ub345 (m), 2008/09:Ub352 (m), 2008/09:Ub369 (s) yrk. 2, 2008/09:Ub370 (s), 2008/09:Ub371 (s) yrk. 1, 2, 4, 2008/09:Ub372 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 2008/09:Ub374 (m),

2008/09:Ub394 (s), 2008/09:Ub398 (s) 2008/09:Ub405 (s),

2008/09:Ub413 (s) yrk. 3, 4, 2008/09:Ub421 (s), 2008/09:Ub433 (s), 2008/09:Ub438 (s), 2008/09:Ub464, (m, c, v, fp, mp) yrk. 7,

2008/09:Ub467 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub474, (m), 2008/09:Ub475 (m), 2008/09:Ub478 (m), 2008/09:Ub508 (s), 2008/09:Ub513 (s), 2008/09:Ub515 (kd), 2008/09:Ub518 (kd), 2008/09:Ub520 (kd), 2008/09:Ub526 (mp) yrk. 3, 30, 2008/09:Ub535 (m), 2008/09:Ub537 ‘

(s), 2008/09:Ub546 (m, fp, kd, c) yrk. 1, 2008/09:Ub547 (m), 2008/09:Ub549 (m), 2008/09:Ub551 (m), 2008/09:Ub555 (kd), 2008/09:Ub560 (s), 2008/09:Ub568 (v), 2008/09:Ub571 (kd, mp, v, m, c, fp), 2008/09:Ub573 (fp, c), 2008/09:Ub574 (kd), 2008/09:Ub575 (kd), 2008/09:Ub577 (kd), 2008/09:Ub580 (s), 2008/09:Ub589 (s) yrk. 8, 2008/09:Ub591 (s) yrk. 5, 2008/09:Ub594 (s) yrk. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2008/09:Ub595 (s) yrk. 4, 8, 2008/09:Ub598 (s)

yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 2008/09:Ub599 (s) yrk. 6, 7, 2008/09:Fi270 (s)

yrk. 67, 2008/09:Fi291 (s) yrk. 8, 2008/09:Sf331 (v) yrk. 45,

2008/09:So212 (v) yrk. 2, 2008/09:So286 (mp) yrk. 3, 2008/09:So508

(kd) yrk. 2, 2008/09:So516, (s, v, mp, kd) yrk. 4, 2008/09:So542 (kd)

yrk. 2, 2008/09:So551 (kd), yrk. 3, 2008/09:So552 (kd) yrk 3, 2008/09:So554 (v) yrk. 5, 2008/09:Kr359 (kd) yrk. 3, 2008/09:N279

(fp) yrk. 6, 2008/09:N377, (v) yrk. 16, 2008/09:A316 (v) yrk. 2, 2008/09:A355 (v) yrk. 23, 2008/09:A395 (mp) yrk. 29, 30, 34, 2008/09:A402 (mp) yrk. 15, 46 och 2008/09:A403 (mp) yrk. 4

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut

 

6 §

Ärendebehandling

 

Utskottet bordlägger behandlingen av motionsyrkanden om grundskolan

[FPM-UbU17] till sammanträdet den 19 februari.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 12 februari 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:14

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

Lars Carlsson, Rädda barnen. Angående stärkt elevinflytande i den nya skollagen (dnr 150-1367-2008/09).

Sinikka Bohlin och Kent Olsson, Nordiska rådet. Nordiska rådets rekommendationer 2008.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.