Protokoll utskottssammanträde 2008/09:53

Finansutskottets protokoll 2008/09:53

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:53

 

DATUM

2009-06-09

TID

11:00-12:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information ifrån Riksbanken

Vice riksbankschef Svante Öberg kommenterade kommissionens meddelande om finansiell tillsyn och svarade på utskottets frågor.

 

Deltog gjorde också

 

Tom Andersson och Thomas Rundberg, båda ifrån Riksbanken.

 

§ 2

Information ifrån Finansinspektionen

Generaldirektör Martin Andersson kommenterade kommissionens meddelande om finansiell tillsyn och svarade på utskottets frågor.

 

Deltog gjorde också

 

Carolina Palutko Maceus och Christina Ohlén, båda ifrån Finansinspektionen.

 

§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

§ 4

Anmälningar

Kanslichefen anmälde reserapport från Lars Elindersons deltagande vid IPU-konferens Genève den 7-8 maj.

 

§ 5

Finansiell tillsyn (FiU42)

Fortsatt föredragning.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Justering av protokoll

 

Protokoll nr 51 från den 26 maj justerades.

Vid protokollet

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

Stefan Attefall

 

Bilagor  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

Bilaga 1

 

9/6 kl 11:00

§ 1

§ 2-10

 

 

N

V

N

V

N

V

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

X

 

X

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

-

 

-

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

X

 

X

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

X

 

X

 

 

 

Lars Elinderson (m)

X

 

X

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

X

 

X

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

-

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

X

 

X

 

 

 

Hans Hoff (s)

X

 

X

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

X

 

X

 

 

 

Agneta Gille (s)

X

 

X

 

 

 

Göran Pettersson (m)

X

 

X

 

 

 

Ulla Andersson (v)

X

 

X

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

X

 

X

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

X

 

X

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

X

 

X

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

O

 

O

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

X

 

X

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

O

 

X

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

O

 

-

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

O

 

-

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.